logotypy funduszy europejskiego, Rzeczpospolitej Polski, Samorządu województwa welkpolskiego

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA II”.

Celem projektu jest objęcie wsparciem rodzin zastępczych i biologicznych  zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu 10 gmin, Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań.

W ramach projektu Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu świadczy usługi społeczne dla osób z terenu Gminy Swarzędz w zakresie:

- usług asystenta rodziny - wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

- usług poradnictwa prawnego dla rodzin w kryzysie,

- usług poradnictwa psychologicznego dla rodzin w kryzysie,

- usług poradnictwa mediacyjnego dla rodzin w kryzysie,

- usług poradnictwa pedagogicznego dla rodzin w kryzysie

 - szkoły dla rodziców,

- diagnozy FAS wśród dzieci.

Udział w projekcie jest bezpłatny -  wszystkie porady są BEZPŁATNE

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych form wsparcia można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25 lub pod numerem tel. 61 651 26 50,  wew.15 – osoba do kontaktu – Aleksandra Kot,  a także śledząc na bieżąco stronę internetową OPS w Swarzędzu.

Partnerzy projektu: Miasto Poznań (Lider projektu), Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Gmina Luboń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, Gmina Murowana Goślina/Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Gmina Oborniki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach, Gmina Puszczykowo/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Gmina Skoki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, Gmina Tarnowo Podgórne/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo.

Efektem projektu będzie wzrost liczby osób, korzystających ze wsparcia oferowanego przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz innych Partnerów projektu, a co za tym idzie – polepszenie dostępności usług specjalistycznych dla rodzin w kryzysie oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2020 r. do 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 15 039 012,84 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 12 783 160,91 zł

 

Załączniki:

pdfZał._nr_2a_Karta_zgłoszeniowa_do_projekturodziny_biologiczne (plik .pdf 1,06MB)

pdfZał._nr_2b_Karta_zgłoszeniowa_do_projektu_rodziny_zastępcze (plik .pdf 425KB)

pdfZał. nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu (plik .pdf 376KB)

pdfZał._nr_4_Formularz_rekrutacyjny (plik .pdf 1,46MB)

pdfZał._nr_5_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie (plik .pdf 277KB)