Spotkanie integracyjne seniorów w „Ogrodzie Społecznym” przy Poznańskiej 25
Opublikowano: 21-09-2023
15.09.2023 uczestnicy Dziennego Domu Pomocy i Dziennego Domu „Senior – WIGOR” wzięli udział w integracyjnym spotkaniu na zielonym terenie za budynkiem Urzędu przy ul. Poznańskiej 25 gdzie powstaje ogród społeczny. Pośród parkowych drzew ...
Wielkie wietrzenie Swa-dzielni
Opublikowano: 21-09-2023
Swa-dzielnia to sklepik za uśmiech. Każdy może zostawić tu przedmioty, których już nie potrzebuje. Każdy może zabrać stąd to, co mu się przyda. Pamiętajmy, że zostawione rzeczy muszą być w dobrym stanie – czyste i zadbane, by ktoś mógł z ...
Dyżur pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Opublikowano: 21-09-2023
26 września 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu odbędzie się dyżur pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy udzielą wszechstronnych informacji dotyczących niepełnosprawności i ...
Kolejny Klub Młodych Duchem w gminie Swarzędz
Opublikowano: 18-09-2023
Słoneczny i bardzo ciepły dzień 7 września dla społeczności senioralnej w Swarzędzu - Nowa Wieś obfitował w same pozytywne emocje. Nikt nie spodziewał się, że na Placu Handlowym 24 zostanie uruchomiona nowa siedziba Klubu Młodych Duchem ...
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
Opublikowano: 18-09-2023
W Punkcie prowadzone jest poradnictwo, wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Po pomoc i wsparcie może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy ...
Zgłoszenia do XIII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman
Opublikowano: 18-09-2023
Do 24 września przyjmowane są zgłoszenia do XIII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Nagradzane będą osoby i organizacje szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do zgłaszania kandydatur do ...
Nowa oferta w Klubie Integracji Społecznej
Opublikowano: 15-09-2023
W nowym sezonie zajęć organizowanych w Klubie Integracji Społecznej - od września - czekają na Was jak zwykle atrakcyjne zajęcia. Na zajęciach ekologiczno – kreatywnych mamy w planach: podstawy szycia na maszynie, decupage, haftowanie ...
Festyn Integracyjny „Barierom Stop”
Opublikowano: 14-09-2023
W dniu 6. września b.r. uczestnicy Dziennego Domu „Senior Wigor” i Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu wzięli udział w 19 Festynie Integracyjnym „Barierom Stop” organizowanym corocznie przez Powiat Poznański i dyrekcję DPS w ...