Poradnictwo psychologiczne

Wsparcie osób w sytuacji kryzysowej - (przemoc w rodzinie, separacja, rozwody, przewlekłe choroby), poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, wspieranie rodziny w tym szczególnie dzieci

- poniedziałek 9.00 - 16.00

- poniedziałek 9.00 - 19.00

- wtorek 8:30 - 14:30

- środa 8:30 - 14:30

- czwartek 8.30 - 14.30

 

Punkty konsultacyjne

W Punkcie prowadzone jest poradnictwo, wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Po pomoc i wsparcie może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy Swarzędz. Wszystkie porady są udzielane bezpłatnie.
Specjaliści udzielają pomocy w następujących dniach:

Wtorek, 15.00-19.00 – terapeuta uzależnień
- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień: kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz skorzystania z pomocy grup samopomocowych,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie (ale nieuzależnionych) do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom, które zakończyły leczenie odwykowe,
- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

Wtorek, 15.30-17.30 - dyżur pracownika socjalnego

Środa, 17.00-20.00 i Piątek 9.00-12.00 – terapeuta
- wsparcie dla osób współuzależnionych,
- wsparcie dla osób DDA,
- grupę wsparcia dla osób uzależnionych.

Czwartek 18.00-19.30 – grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Termin wizyty należy uprzednio ustalić telefoniczne pod numerem:
(61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25.

 

Mediacje rodzinne

- dwa razy w miesiącu (czwartek) – 14.00 - 18.00

 

Porady pedagogiczne

- środy 15:00 - 19:00

 

Porady prawne

- środa 15:00 - 18:00

- sobota (dwa razy w miesiącu) 9.00 - 13.00 (porady odbywają się w Dziennym Domu Senior-WIGOR, ul. Sienkiewicza 21, Swarzędz)

 

Zapisy:

Terminy spotkania należy uprzednio ustalić  telefoniczne pod numerem tel. (61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25