Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych.

 

docFormularz Oferty oraz Oświadczenie

docProjekt Umowy

pdfZapytanie Ofertowe

 

Aktualizacja 06.12.2016:

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr OPS.OR.341.1.2016 dot. świadczenia usług pocztowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.