W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” można odnajdywać i rozwijać swoje pasje i talenty: literackie, plastyczne, kulinarne. Prezentujemy wiersz naszej Uczestniczki.  

 

„Wigor nasz drugi dom”

 

Wigor doda Ci życia, ale nie w pastylkach czy płynie,

Lecz tam zdecydowanie przy ulicy Sienkiewicza.

My ludzie często po 80 roku życia cieszymy się, 

bo częste spotkania rozmowy i wspólne zajęcia powodują,

że problemy życia codziennego zostawiamy daleko od nas.

Co można robić w ciągu dnia? 

Tradycyjnie jest program telewizyjny, możemy też śpiewać nie tylko 

stare melodie, ale realizować się w grupie plastycznej.

Bierzemy czynny udział w organizowanych wycieczkach. 

Bezpieczeństwo zapewniają nam nasze wspaniałe opiekunki, 

a spotkaniom towarzyszy codziennie wspólny, rodzinny obiad.

Czekamy na każdy następny dzień!

Zbliża się jesień, czas szary i długi, ale w naszym Domu Wigor będzie 

radość i uśmiech, bo nasza wigorowa Rodzina bardzo w to wierzy. 

 

Autorką wiersza jest pani Sabina Furjan – utalentowana uczestniczka Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Swarzędzu, przy ul. Sienkiewicza 21. Życzymy Autorce wielu chwil natchnienia!

 

Anna Szpakowska

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

 

 Uczestnicy Senior Wigor  Uczestnicy Senior Wigor Uczestnicy Senior Wigor  Uczestnicy Senior Wigor