ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Na terenie Miasta i Gminy Swarzędz funkcjonują następujące placówki dla osób 60+:

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Swarzędz funkcjonują: Centrum Aktywności Seniora, Swarzędz, ul. Piaski 4 (I piętro),Centrum Międzypokoleniowe „Pogodna”, Swarzędz, ul. Konopnicka 11 oraz

13 KLUBÓW MŁODYCH DUCHEM:

 1. KMD Stokrotki
 2. KMD Jaśminy
 3. KMD Słoneczny Wiek
 4. KMD Amorki
 5. KMD Jaskółki
 6. KMD Wesoła Paczka
 7. KMD Gadu gadu
 8. KMD Pod Kasztanami
 9. KMD Promyk
 10. KMD Seniorita
 11. KMD Łowęcianki
 12. KMD Wrzosowisko
 13. KMD Plac Handlowy 24

Centrum Aktywności Seniora (CAS), Centrum Międzypokoleniowe „Pogodna” (CMP), Kluby Młodych Duchem (KMD) w Swarzędzu działają w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Kluby Młodych Duchem istnieją już od 2002 roku, a ich działalność nakierowana jest na aktywizację osób 60+ z Miasta i Gminy Swarzędz.

ZADANIA PRIORYTETOWE:

 1. Zadania: rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia aktywizujące, spotkania ze znanymi ludźmi, integracja międzypokoleniowa, współpraca z lokalnymi i ponadlokalnymi jednostkami, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, projektach, prowadzenie strony internetowej www.swarzedzkisenior.pl
 2. Oferta: zajęcia ruchowe m.in. gimnastyka, Aqua aerobik, Nordic Walking, Joga, Salsa, inne zajęcia ruchowe, zajęcia komputerowe, zajęcia językowe, treningi pamięci, zajęcia artystyczne, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, Brydż, zajęcia filmowe, wyjazdy zagraniczne i krajowe, spotkania i zabawy integracyjne, tematyczne, kulturalne, SOS Senior oraz wiele innych…
 3. Szczegółowy plan zajęć znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.opsswarzedz.pl Bezpłatne wiadomości SMS zawierające informacje o inicjatywach i programach organizowanych lub wspieranych przez OPS w Swarzędzu, adresowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz 60+ otrzymacie Państwo po uprzedniej rejestracji w systemie informacyjnym Senior SMS dostępne na stronie internetowej www.opsswarzedz.pl lub w wyżej wymienionych placówkach.

Więcej informacji pod numerami telefonów:

 1. Centrum Aktywności Seniora/Kluby Młodych Duchem: 504 932 301, 512 052 677.
 2. Centrum Międzypokoleniowe „Pogodna”: 505 912 370, 798 864 539.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej: 61 651 26 50.