Klub Integracji Społecznej mieści się w Gminnym Centrum Informacji, przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu. Celem KIS jest wspieranie samodzielności i dążeń do podnoszenia, zdobywania kwalifikacji, umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych.

Działania w ramach Klubu zmierzają do

  • poszerzenia świadomości w zakresie pokonywania barier i trudności życia codziennego, 
  • samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,
  • wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego,
  • ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy,
  • konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

W Klubie Integracji Społecznej odbywają się następujące zajęcia

  • Warsztaty komputerowe (poziom podstawowy i średniozaawansowany) - nauka posługiwania się programami z pakietu Office, poruszania się po Internecie,
  • Kreatywne warsztaty twórcze (rękodzieło) - m. in. artystyczny recykling, warsztaty wyrobu biżuterii, decoupage, filcowanie, malowanie na szkle, wiklina papierowa, szycie ręczne, wykonywanie ozdob świątecznych, warsztaty kulinarne i wiele, wiele innych,
  • Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – podczas których uczestnicy nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem, kontroli złości, asertywności, poznają narzędzia komunikacji,
  • Warsztaty poszukiwania i utrzymania pracy z elementami ekonomii społecznej - mają na celu pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, uczestnicy będą mieli szansę dokonania analizy niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, diagnozy własnych predyspozycji zawodowych, metod poszukiwania ofert pracy, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, przygotowania i opracowania dokumentów aplikacyjnych.

W zajęciach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz. Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Zapisy i dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje i zapisy u pracownika Gminnego Centrum Informacji lub pod tel. 505 912 340

www.facebook.pl/kisswarzedz

 

Maskotki wykonane w Klubie Integracji Społecznej Rękodzieło wykonane w Klubie Integracji Społecznej Rękodzieło wykonane w Klubie Uczestnicy warsztatów podczas prcy

Czytaj o Spółdzielniach Socjalnych
Czytaj o Ekonomii Społecznej