ikona DOC PDF

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaprasza do składania ofert na Świadczenie usł. schronienia wraz z wyżywieniem, zapewnienie niezb. ubrania i niezb. warunków socj. osobom bezdomnym skierowanym przez OPS w Swarzędzu z uwzgl. indywidualnej sytuacji osób kierowanych.

pdfogłoszenie o zamówieniu - schronienie 2023 (plik .pdf)

pdfSWZ schronienie 2023 (plik .pdf)

pdfminiPortal - schronienie (plik .pdf)

pdfzałącznik nr 8 do SWZ - projekt umowy schronienie 2023 (plik .pdf)

docxogłoszenie o zamówieniu - schronienie 2023 (plik .pdf)

pdfInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - schronienie 2023 (plik .pdf) 16.12.2022 r.

pdfInformacja z otwarcia ofert - schronienie (plik .pdf) 19.12.2022

pdfZawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_w_części_1_i_5_-_schronienie_2023 (plik .pdf) 27.12.2022

pdfZawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_w_części_1_i_2_-_schronienie_2023 (plik .pdf) 27.12.2022

pdfZawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_schronienie_2023 (plik .pdf) 27.12.2022

 

ikona DOC PDF