ikona DOC PDF

Zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Gmina Swarzędz, działająca przez swoją jednostkę organizacyjną - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę pn:

 

„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie) oraz podwieczorku, pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt, dla uczestników Dziennego Domu Senior Wigor w Swarzędzu z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego”

pdfogłoszenie_o_zamówieniu_-_catering_Dzienny_Dom_Senior_-_WIGOR (plik .pdf 4,9MB)

docZałącznik_nr_1_do_ogłoszenia_-_Senior_WIGOR (plik .doc 89KB)

docxZałącznik_nr_2-3-4_do_ogłoszenia (plik .docx 36KB)

docxZałącznik_nr_5_-_oświadczenie_samochód (plik .docx 24KB)

docxZałącznik_nr_6_-_potencjał_kadrowy_wykonawcy (plik .docx 22KB)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

pdfInformacja o udzieleniu zamówienia - Catering Dzienny Dom Senior - WIGOR (plik .pdf 123KB) 31.12.2019r.

 

 

ikona DOC PDF