fe pl sww ue

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 629950-N-2018
Data: 02/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 63100018700000, ul. ul. Poznańska  25, 62020   Swarzędz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 651 26 50, e-mail ops@swarzedz.pl, faks 61 651 26 54.
Adres strony internetowej (url): www.opsswarzedz.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 4
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 60 1600 1462 1849 8439 1000 0013
W ogłoszeniu powinno być: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 97 1600 1462 1849 8439 1000 0026

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 4
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-10-11, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-10-12, godzina: 10:00

 

Załączniki:

pdfZmiany_SIWZ.pdf197.03 KB

 

ikona DOC PDF