fe pl sww ue

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
przewóz osób, w tym osób niepełnosprawnych, każdorazowo z miejsca zamieszkania osoby na terenie Gminy Swarzędz do siedziby Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21 i z powrotem w 2021 roku w ramach projektu pn.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe.

 

pdfOgłoszenie_o_zamówieniu_-_przewóz_osób_DDP_2021 (plik .pdf 3.7MB)

pdfSIWZ_przewóz_osób_DDP_2021 (plik .pdf 255KB)

pdfProjekt_umowy_-_przewóz_osób_DDP_2021 (plik .pdf 177KB)

docZałącniki_-_przewóz_osób_DDP_2021 (plik .doc 180KB)

 

Odpowiedzi na pytania:

pdfodpowiedzi_na_pytania_-_przewóz_osób_DDP (plik .pdf 199KB)

 

Informacja z otwarcia:

pdfInformacja z otwarcia ofert 16.12.2020 (plik .pdf 213KB) 16.12.2020r.

 

Wybór oferty:

pdfZawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_transport_DDP_2021 (plik .pdf 230KB) 18.12.2020r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

pdfOgłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_-_transport_DDP (plik .pdf 142KB) 05.01.2021r.