fe pl sww ue

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach projektu pt.: Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe od 15.01.2019 r. uruchomił w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 25 Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno – wspomagającego dla mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, których stan zdrowia wymaga korzystania z takiego sprzętu.

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno – wspomagającego dysponuje:

- wózkami inwalidzkimi

- kulami łokciowymi

- balkonikami

- materacami przeciwodleżynowymi

- toaletami przenośnymi.

 

Z usług Wypożyczalni można korzystać bezpłatnie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka: 512 052 651.

 

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego jakim dysponuje Wypożyczalnia Sprzętu rehabilitacyjnego i Wspomagającego.

 

W ramach projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe został zakupiony następujący sprzęt rehabilitacyjno-wspomagający.

 

L.p.

Nazwa sprzętu

Ilość w szt.

1.

Wózek inwalidzki BASIC MDH

5

2.

Balkonik typ 1 MDH WHEELER KXY (2 kółka z przodu)

2

3.

Balkonik typ 1 MDH CARTER (4 kółka)

3

4.

Balkonik typ 2 MDH FIX

5

5.

Krzesło toaletowe TIMAGO

5

6.

Materac przeciwodleżynowy ze sprężarką ANTAR

10

7.

Kule łokciowe ASTON

10

8. Łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacem 3
9. Łóżko rehabilitacyjne z materacem XXL 1
10. Balkonik aluminiowy, składany, krocząco stały 10
11. Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa CLASSIC-stalowa( Chodziki czterokołowe z siedziskiem) 10
12. Wózek ręczny 101 4

 

 Regulamin:

pdfREGULAMIN WSR-W (plik .pdf 556KB)

 

Załączniki:

pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu WSR-W – Umowa użyczenia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Wspomagającego (plik .pdf 677KB)

pdfZałącznik nr 2 do Regulaminu WSR-W – Protokół Wydania Sprzętu (plik .pdf 420KB)

pdfZałącznik nr 3 do Regulaminu WSR-W – Protokół Zdawczo-odbiorczy (plik .pdf 424KB)

pdfZałącznik nr 4 do Regulaminu WSR-W – Indywidualna Karta Ewidencyjna (plik .pdf 571KB)