Świadczenia Wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) są przyjmowane :

  •  przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  •  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, (wejście do budynku Urzędu Miasta i Gminy), na parterze w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze od 1 lutego 2021 r.

Wniosek SW-1_2019Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (plik .pdf 99KB)

Załącznik do wniosku SW-1Z_2019Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego (plik .pdf 83KB)

pdfPRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK (plik .pdf 1.43 MB)

 

Dodatki Mieszkaniowe

Wniosek o dodatek mieszkaniowyWniosek o dodatek mieszkaniowy (plik .pdf 241KB)

Zaświadczenie o dochodachZaświadczenie o dochodach (plik .pdf 115KB)

Ryczałt na zakup opałuRyczałt na zakup opału (plik .pdf 59KB)

 

Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2020/11/01 do 2021/10/31) oraz funduszu alimentacyjnego (okres zasiłkowy trwający od 2020/10/01 do 2021/09/30) będą przyjmowane:

od dnia 1 lipca 2020 r. przez internet za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

od dnia 1 sierpnia 2020r. (wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25 – stanowisko C świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Fundusz Alimentacyjny

Wniosek FAWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA (plik .pdf 4MB)

Oświadczenie ZFA3Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA3 (plik .pdf254.36 KB)

Oświadczenie ZFA4Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA4 (plik.pdf85.11 KB)

Oświadczenie ZFA5Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym - ZFA5 (plik .pdf)87.70 KB

 

Świadczenia Rodzinne

Wniosek SR1Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR1 (plik .pdf1.68 MB)

Wniosek SR2Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR2 (plik .pdf552.59 KB)

Wniosek SR3Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR3 (plik .pdf346.44 KB)

Wniosek SR4Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR4 (plik .pdf843.75 KB)

Wniosek SR5Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR5 (plik .pdf463.18 KB)

Wniosek SR7Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR7 (plik .pdf443.95 KB)

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:

Wniosek - SR8 (plik .pdfWniosek - SR8 (plik .pdf352.41 KB)

Wzor zaświadczenia dla lekarzaProponowany wzor zaświadczenia dla lekarza (plik .pdf 74 KB)

 

Program - Czyste Powietrze

docxWniosek o zaświadczenie - czyste powietrze (plik .docx 198KB)

docKlauzula informacyjna art.13 RODO osoby wniskujące o zaświadczenie czyste powietrze (plik .doc 56KB)

 

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o Stypendia Szkolne można składać od 17 sierpnia 2020 r.

Wniosek o stypendiumWniosek o stypendium szkolne (plik .pdf 127KB)

Wniosek o zasiłekWniosek o zasiłek szkolny (plik .pdf 72KB)  

 

Senior - Wigor

pdfWniosek Senior - Wigor (plik .pdf 163KB)

Dzienny Dom Pomocy

Wniosek DDPWniosek Dzienny Dom Pomocy (plik .pdf 559KB)

 

Karta Dużej Rodziny

Wniosek KDR lub duplikat KDRWniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR (plik .pdf 93KB)

Oświadczenie ZKDR-01ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (plik .pdf 79KB)

ZKDR-02 - OświadczenieZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (plik .pdf 77KB)

ZKDR-03 - OświadczenieZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik .pdf 78KB)

ZKDR-04 - InformacjaZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (plik .pdf 83KB)

 

Wielkopolska Karta Rodziny:

Wniosek WKRWniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny(plik .pdf 216.40 KB)

 

Do prawidłowego otwierania plików zalecamy pobranie programu

Adobe Reader