Świadczenie Dobry Start

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane :

 

  • od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, (wejście do budynku Urzędu Miasta i Gminy), na parterze w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (plik .pdf121.79 KB)

pdfZałącznik do wniosku o świadczenie dobry start (plik .pdf103.90 KB)

 

Przykład wypełnionego wniosku "Dobry Start"

 

Świadczenia Wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na kolejny okres tj. od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. będą przyjmowane 

 

  • od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, (wejście do budynku Urzędu Miasta i Gminy), na parterze w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2018/2019 (plik .pdf141.83 KB)

 

1 Przykład wypełnionego wniosku "Rodzina 500 plus" - Pierwsze dziecko

2 Przykład wypełnionego wniosku "Rodzina 500 plus" - Drugie i kolejne dziecko

 

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dot. sytuacji dochodowej):

pdfOświadczenie członka rodziny o dochodach (plik .pdf 93KB)

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (plik .pdf 93KB)

 

Dodatki Mieszkaniowe

pdfWniosek o dodatek mieszkaniowy (plik .pdf 241KB)

pdfZaświadczenie o dochodach (plik .pdf 115KB)

pdfRyczałt na zakup opału (plik .pdf 59KB)

 

Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2018/11/01 do 2019/10/31) oraz funduszu alimentacyjnego (okres zasiłkowy trwający od 2018/10/01 do 2019/09/30) będą przyjmowane:

od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

od dnia 1 sierpnia 2018r. (wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25 – stanowisko C świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Fundusz Alimentacyjny

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA1.pdf890.88 KB

pdfOświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA3 (plik .pdf254.36 KB)

pdfOświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - ZFA4 (plik.pdf85.11 KB)

pdfOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym - ZFA5 (plik .pdf)87.70 KB

 

Świadczenia Rodzinne

pdfWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR1 (plik .pdf1.68 MB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR2 (plik .pdf552.59 KB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR3 (plik .pdf346.44 KB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR4 (plik .pdf843.75 KB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR5 (plik .pdf463.18 KB)

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR7 (plik .pdf443.95 KB)

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:

pdfWniosek - SR8 (plik .pdf352.41 KB)

pdfProponowany wzor zaświadczenia dla lekarza (plik .pdf 74 KB)

 

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o Stypendia Szkolne można składać od 16 sierpnia 2018 r.

pdfWniosek o stypendium szkolne (plik .pdf 190KB)

pdfWniosek o zasiłek szkolny (plik .pdf 132KB)  

 

Senior - Wigor

pdfWniosek Senior - Wigor (plik .pdf 195KB)

 

Karta Dużej Rodziny

pdfWniosek Karta Dużej Rodziny (plik .pdf99.22 KB)

pdfObjaśnienia do wniosku Karta Dużej Rodziny (plik .pdf202.7 KB)

pdfOświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik .pdf83.58 KB)

pdfOświadczenie o planowanym terminie ukonczenia nauki w szkole lub szkole wyzszej (plik .pdf82.96 KB)

pdfOświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym Rodzinnym Domu Dziecka (plik .pdf83.22 KB)

pdfInformacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (ZKDR-04) (plik .pdf90.17 KB)

 

Wielkopolska Karta Rodziny:

pdfWniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny(plik .pdf 216.40 KB)

 

Do prawidłowego otwierania plików zalecamy pobranie programu

Adobe Reader