Świadczenia Wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) są przyjmowane :

  •  przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  •  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, (wejście do budynku Urzędu Miasta i Gminy), na parterze w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze od 1 lutego 2021 r.

Wniosek SW-1_2019Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (plik .pdf 99KB)

Załącznik do wniosku SW-1Z_2019Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego (plik .pdf 83KB)

pdfPRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK (plik .pdf 1.43 MB)

 

Dodatki Mieszkaniowe

  pdfWniosek - Dodatek Mieszkaniowy (plik .pdf 413KB)

 

Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres zasiłkowy trwający od 2021/11/01 do 2022/10/31) oraz funduszu alimentacyjnego (okres zasiłkowy trwający od 2021/10/01 do 2022/09/30) będą przyjmowane:

od dnia 1 lipca 2021 r. przez internet za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

od dnia 1 sierpnia 2021r. (wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25 – stanowisko C świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wzory wniosków

Dodatkowe wzory pism stosowane w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Fundusz AlimentacyjnyKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Fundusz Alimentacyjny (plik .pdf 72KB)  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Swiadczenia RodzinneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Świadczenia Rodzinne (plik .pdf 72KB)  

Składki Emerytalno-RentoweSkładki emerytalno-rentowe (plik .pdf 82KB)  

Składki ZdrowotneSkładki zdrowotne (plik .pdf 82KB)  

Program - Czyste Powietrze

docxWniosek o zaświadczenie - czyste powietrze (plik .docx 198KB)

docKlauzula informacyjna art.13 RODO osoby wniskujące o zaświadczenie czyste powietrze (plik .doc 56KB)

 

Zasiłki i Stypendia Szkolne

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o Stypendia Szkolne można składać od 16 sierpnia 2021 r.

pdfWniosek o stypendium szkolne (plik .pdf 188KB)

pdfWniosek o zasiłek szkolny (plik .pdf 141KB)  

 

Senior - Wigor

pdfWniosek Senior - Wigor (plik .pdf 163KB)

Dzienny Dom Pomocy

Wniosek DDPWniosek Dzienny Dom Pomocy (plik .pdf 559KB)

 

Karta Dużej Rodziny

Wniosek KDR lub duplikat KDRWniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR (plik .pdf 93KB)

Oświadczenie ZKDR-01ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (plik .pdf 79KB)

ZKDR-02 - OświadczenieZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (plik .pdf 77KB)

ZKDR-03 - OświadczenieZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik .pdf 78KB)

ZKDR-04 - InformacjaZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (plik .pdf 83KB)

 

Wielkopolska Karta Rodziny:

Wniosek WKRWniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny(plik .pdf 216.40 KB)

 

Do prawidłowego otwierania plików zalecamy pobranie programu

Adobe Reader