Przeczytaj nasz informator i dowiedz się, jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze. Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku o świadczenie wychowawcze rodzice lub opiekunowie popełniają błędy lub nie wypełniają wszystkich pól.

 

Jakie błędy pojawiają się najczęściej?

Najczęstsze z nich to m.in. brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.    

 

Jeśli w naszym wniosku popełniliśmy błąd, to możemy wysłać go raz jeszcze z poprawnymi danymi. Poniżej prezentujemy informator, w którym krok po kroku wyjaśniamy, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o „Rodzina 500 plus”.

 

 

jak wypelnic wniosek 500 plus

 

Do pobrania:

Jak wypełnić wniosek Rodzina 500 plus (plik .pdf 2312KB)

 

źródło:

https://www.mpips.gov.pl

 

Aktualności Świadczenia Wychowawcze
Informacje o programie "Rodzina 500 plus"
Pytania i odpowiedzi
Pobierz Wniosek