Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu uprzejmie informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca 2019 r. program “Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać najwcześniej od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. również w wersji papierowej ( w Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie pocztą).

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r. rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.- świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

 

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Po 1 lipca 2019 r. należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r.

 

Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021 r. w formie informacji o przyznaniu świadczenia. Po 1 lipca 2019 r. odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w Ośrodku .

 

Maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku - świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. ( dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.)

 

 

500pl

{nomultithumb}