25 października wybraliśmy się do Biblioteki na spotkanie z podróżnikiem Filipem Falińskim.

 

Młody reporter opowiadał o sytuacji na wschodzie Ukrainy, o powstałych tam dwóch separatystycznych republikach. Tytuł wykładu „Autobusem przez linię frontu” odnosi się do rzeczywistości, w której aby dotrzeć do pracy lub odwiedzić krewnych trzeba pokonać strefę trwającego konfliktu. W opisie tamtych realiów nie zabrakło elementu humoru, ale i grozy.

 

Dziękujemy za zaproszenie skierowane specjalnie do grupy swarzędzkich seniorów spotykających się w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” oraz w Klubach Młodych Duchem. Spotkanie też zainteresowało osoby ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Oprócz seniorów zostali zaproszeni także licealiści, więc wykład miał międzypokoleniową publiczność.

 

Anna Szpakowska

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

 

 podczas spotkania podczas spotkania