Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu Sekcja Świadczeń Wychowawczych informuje, że z dniem 1 stycznia 2022r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z tą nowelizacją od 2022 roku obsługą programu „Rodzina 500 plus” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywa się tylko bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego.

500plus logo