ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

 

fe pt rp sww ue fs

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu realizuje projekt KAMELEON – zmieniam się II, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące w wieku aktywności zawodowej.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 30 osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Swarzędz.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 • Kursy zawodowe
 • Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych
 • Kreatywne warsztaty twórcze w Klubie Integracji Społecznej (rękodzieło)
 • Samopomocowa grupa wsparcia
 • Job coaching – wsparcie indywidualne
 • Job coaching – wsparcie grupowe
 • Warsztaty: zarządzanie budżetem domowym
 • Coaching rodzicielski
 • Wakacje podwórkowe dla dzieci uczestników projektu
 • Piknik Trzech Pokoleń
 • Praca socjalna oraz zasiłki i pomoc w naturze, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 

Okres realizacji: 1.09.2019 r. - 31.03.2021 r.

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 25, Swarzędz, tel. 616512650, 505912340.