Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu realizuje projekt KAMELEON – zmieniam się, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji:

I etap: 1.01.2016-31.12.2016

II etap: 1.01.2017-31.12.2017

 

W projekcie uczestniczą:

- osoby bezrobotne, należące do III profilu pomocy,

- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące w wieku aktywności zawodowej.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców miasta i gminy Swarzędz.

 

W ramach projektu zapanowano następujące działania:

 • Program Aktywizacja i Integracja – prace społecznie użyteczne oraz warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty poszukiwania i utrzymania pracy z elementami ekonomii społecznej
 • Kurs zawodowe
 • Warsztaty komputerowe w Klubie Integracji Społecznej
 • Coaching rodzicielski
 • Samopomocowa grupa wsparcia dla dorosłych i dzieci
 • Warsztaty kreatywne i integracyjne w Klubie Integracji Społecznej
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie w Klubie Integracji Społecznej
 • Piknik Trzech Pokoleń
 • Wakacje Podwórkowe – półkolonie dla dzieci uczestników projektu i najbliższego otoczenia
 • Praca socjalna
 • Zasiłki i pomoc w naturze

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 616512650.

 

 ue unia efs samorzad wielkopolski fundusze europejskie kolor