CZYM JEST OSL?

 

Organizowanie społeczności lokalnej jest zadaniem pracowników socjalnych i stanowi konieczne uzupełnienie pracy ze społecznością lokalną. Jest to proces w którym mieszkańcy określonego terenu odkrywają w sobie potencjał do tworzenia lepszych warunków życia i troski o miejsce, w którym żyją. Nie jest to proces łatwy.

 

W wielu miejscach niezbędna jest intensywna praca pracowników socjalnych, którzy podejmując rolę organizatorów społeczności lokalnej stają się animatorami, mediatorami. Praca w społeczności lokalnej polega więc na aktywnym angażowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia i skupia się na relacji między indywidualnymi osobami, a także grupami i instytucjami, które wpływają na ich codzienne doświadczenia.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w okresie od marca 2011 do grudnia 2012 roku uczestniczy w projekcie systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej oraz Instytut Spraw Publicznych. Dwóch pracowników socjalnych z Ośrodka uczestniczy w 10-ciu sesjach szkoleniowych, podczas których zdobywa wiedzę o tym jak aktywnie wspierać społeczność lokalną, wzmacniać i rozwijać kompetencje, które umożliwią jej czynne uczestnictwo w życiu społecznym.