CEL:

Celem programu „ Opieka wytchnieniowa” jest okresowe wsparcie rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych.

CZAS REALIZACJI: luty- grudzień 2022r

GRUPA DOCELOWA:

  • Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

CO TO JEST „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”?

Opieka wytchnieniowa to forma usług opiekuńczych realizowanych w miejscu zamieszkania,  umożliwiająca wytchnienie osobom świadczącym na co dzień wsparcie osobom niesamodzielnym- dzieciom i osobom dorosłym. Usługi opiekuńcze realizowane w ramach tej formy wsparcia są bezpłatne*. „ Wytchnienie” umożliwia opiekunowi przerwę w wykonywaniu codziennych zadań związanych z opieką, daje możliwość załatwienia bieżących spraw oraz regenerację sił niezbędnych na co dzień.

* bezpłatna opieka wytchnieniowa przysługuje w wymiarze 240 godzin dla jednego klienta( rocznie).

* ilość przyznanych świadczeń jest uzależniona od możliwości finansowych realizatora.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

  • Złóż wniosek o usługi opieki wytchnieniowej do Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Pracownik socjalny umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

Po analizie dokumentów i zakwalifikowaniu do programu skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy o przyznanym wsparciu.

OPW 2022