Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu od 2007 roku nieprzerwanie angażuje się w realizację programów europejskich Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Początkowo były to projekty należące do programu „Młodzież w działaniu”, natomiast od 2014 roku są to akcje przeprowadzane w ramach programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna”. Jak możemy przeczytać na stronie programu: „Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013”.

 

Również w tym roku wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu o dofinansowanie projektu „Nowe Horyzonty” został zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji, co oznacza, że od października będziemy gościli w naszej gminie kolejną młodą osobę z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Wolontariusz będzie przebywał w Swarzędzu przez dziewięć miesięcy, pracując i zdobywając doświadczenie w placówkach należących do Ośrodka Pomocy Społecznej. Do jego najważniejszych zadań będzie należała pomoc w organizowaniu i prowadzeniu zajęć odbywających się w świetlicach socjoterapeutycznych, Centrum Aktywności Seniora oraz Dziennym Domu „Senior-Wigor”.

 

Na podstawie kilkuletniego doświadczenia widać wyraźnie, jak ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej jest przyjazd i działanie konkretnego wolontariusza, ale też ile dobra zyskuje on dzięki zaangażowaniu się w życie miejscowej ludności. Do niepodważalnych korzyści płynących z wolontariatu europejskiego dla dzieci, młodzieży i seniorów z gminy Swarzędz należą: kształtowanie świadomości europejskiej, przezwyciężanie bariery językowej, nauka nowych słów i zwrotów w języku obcym, przełamywanie stereotypów dotyczących szeroko rozumianej „inności” oraz zdobywanie wiedzy o kraju pochodzenia wolontariusza. Z kolei młody Europejczyk działając w placówkach Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu poznaje metody pracy socjoterapeutycznej, uczy się podstawowych wypowiedzi w języku polskim, zaznajamia się z kulturą Polski. Przebywając z dziećmi, młodzieżą i seniorami pod okiem doświadczonych terapeutów i animatorów ma okazję odkrywać niezwykłe bogactwo, jakie kryje się w drugim człowieku, ale też doświadczać jego codziennych trosk. Dla młodej osoby, która wchodzi w dorosłe życie, praktyka powyższa stanowi niezwykle ważną przestrzeń do właściwego rozwoju wrażliwości społecznej.

 

Cieszymy się, że kolejny raz będziemy mogli gościć zagranicznego wolontariusza i mamy nadzieję, że tak jak to było w latach poprzednich, również w tym roku Swarzędz przyjmie go z sympatią i polską otwartością.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 

Flaga Unii Europejskiej i nazwa Erasmus Plus