W ramach współpracy Stowarzyszenia Wiosna z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 

Akcja pomocowa "Szlachetna paczka" opiera się na mechanizmie pośredniczenia, na stworzeniu struktury i narzędzi, dzięki którym darczyńcy i wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Współpraca ta nie tylko stanowi pomoc nakierowaną na konkretne, potrzebujące pomocy rodziny, ale tworzy także pożądane modele zachowań społecznych.

 

"Szlachetna Paczka" to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy. Prywatni darczyńcy, dzięki Stowarzyszeniu Wiosna i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta i okolicy. Projekt ten łączy ludzi różnych środowisk, niosąc wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie przydatne. "Szlachetna Paczka" umożliwia skuteczne i sensowne pomaganie, poszerza świadomość społeczną, minimalizuje niedostatek dzięki zaangażowaniu i otwarciu na innych.