Cel programu:

Zapewnienie osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy dostosowanej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia i wieku w ramach usług opiekuńczych.

Adresaci programu:

Mieszkańcy Gminy Swarzędz, osoby w wieku 75 lat i więcej, osoby samotne, osoby samotnie gospodarujące oraz te, które pozostają w rodzinie.

Czas realizacji:

Styczeń- grudzień 2023r

Sposób realizacji zadania:

Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy.

Jak skorzystać ze wsparcia:

Złóż wniosek o usługi opiekuńcze do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu:

Telefonicznie: 616512650, osobiście lub na adres e-mail: sekretariat@opsswarzedz.pl

Pracownik socjalny umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania.

opieka 75 plus