„Klub Integracji Społecznej – ciekawiej i efektywniej” to projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.

Okres realizacji: 1.03.2022 – 31.12.2022.

Wartość projektu: 33 500,00 zł

Dofinansowanie: 30 150,00zł

Wkład własny: 3 350,00 zł

 

Adresaci:

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające przesłanki ustawy z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, nie wskazane wprost w ustawie, tj. m. in.:

- osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej,

- młodzi dorośli, często z niskim poziomem wykształcenia,

- kobiety powracające na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka,

- cudzoziemcy, którzy przebywają na terenie gminy Swarzędz i są wykluczeni z rynku pracy z powodu m. in. braku dobrej znajomości języka polskiego.

Rodzaje działań:

Mogę więcej – job coaching - wsparcie grupowe w wymiarze 20 godz.

Mogę więcej – job coaching - wsparcie indywidualne w wymiarze 20 godz.

Grupa wsparcia Jesteśmy ważni w wymiarze 20 godz.

Pięknie wracam – zabiegi kosmetyczne i/lub fryzjerskie

Chcę działać - kursy zawodowe

Kurs języka polskiego dla cudzoziemców

Czas na hobby - warsztaty hobbystyczne
Zdrowo-sportowo – zajęcia sportowe w wymiarze 16 godz.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 61 651 26 50.

Plakat KIS dofinansowane z budzetu