ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Informacje ogólne

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa Komisji Europejskiej zainaugurowana pod koniec 2016 roku przez przewodniczącego Jean-Clude’a Junckera. Jej podstawowym celem jest zaangażowanie młodych Europejczyków w działania dla dobra wspólnoty europejskiej, a jednocześnie umożliwienie im wszechstronnego rozwoju osobistego. Do działań w ramach programu mogą przystąpić ludzie w wieku od 18 do 30 lat, a więc w momencie życia, który jest niezwykle ważny. Większość ludzi gromadzi wtedy doświadczenie i wiedzę stanowiące dla nich jedyny w swoim rodzaju kapitał. To również czas, w którym człowiek, zazwyczaj jeszcze bez odpowiedzialności zawodowej i rodzinnej, może dać z siebie naprawdę wiele, po to, żeby działać dla dobra innych, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Każdy z nas ma talenty, którymi może wzbogacić życie ludzi spotykanych dookoła i pomóc tym, którzy są słabsi, ubożsi, wykluczeni.

Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na potrzebę budowania ducha solidarności w młodych Europejczykach. Wspólnota, którą tworzą ludzie z otwartym sercem i umysłem, pamiętający i troszczący się o tych, którym jest trudniej, ma szansę trwać długo i pomyślnie. Jedna z dróg, która pomoże kształtować wartościowe pokolenia zjednoczonej Europy polega na uczestnictwu osób od 18 do 30 roku życia w krajowych i międzynarodowych projektach odpowiadających na ważne tematy społeczne. To świetny sposób na pokazanie młodym, jak duża może być satysfakcja i obustronne korzyści wynikające z pracy wolontariackiej w konkretnym środowisku lokalnym.

Wśród najczęstszych tematów, wokół których skupiają się projekty Europejskiego Korpusu Solidarności można wymienić: aktywizację społeczności lokalnej, promowanie demokracji i zaangażowania społecznego, promowanie zdrowego trybu życia, ekologię, pracę z dziećmi i młodzieżą, aktywizację seniorów, wspieranie działalności organizacji pozarządowych, pracę z mniejszościami, promowanie innych kultur i idei europejskich, działania solidarnościowe np. pomoc ludziom, którzy ucierpieli w wyniku klęsk żywiołowych czy pracę ze zwierzętami.

W działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności w pełni mogą uczestniczyć młodzi ludzie i organizacje z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. W części inicjatyw mogą również brać udział obywatele Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz krajów partnerskich, m.in. Albanii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Izraela i Rosji. Program podzielony jest na trzy części tak, aby każdy, kto chce zaangażować się w działania solidarnościowe mógł znaleźć coś dla siebie. Chętni mają do wyboru:
- projekty wolontariatu – w kraju lub za granicą, czas działania od 2 do 12 miesięcy (choć możliwe są również wyjazdy na czas od 2 tygodni do 2 miesięcy), indywidualnie lub grupowo, nie potrzeba żadnych specjalnych kwalifikacji, nie jest wymagana znajomość języka obcego, do projektów może zgłosić się każdy w wieku od 18 do 30 lat, celem wolontariatu jest zdobycie doświadczenia i rozwój kompetencji kluczowych uczestnika, nauka języków obcych i pozytywny wpływ na konkretne społeczności lokalne, w których pracuje wolontariusz;
- staże i miejsca pracy – w kraju lub za granicą, działanie w pełnym wymiarze godzin z ustalonym wynagrodzeniem, w przypadku stażu czas działania wynosi od 2 do 6 miesięcy, w przypadku pracy od 3 do 12 miesięcy, celem jest rozwój kompetencji przydatnych w życiu osobistym, edukacyjnym, społecznym, obywatelskim i zawodowym uczestników. Ważnym aspektem jest również zdobycie nowych doświadczeń przez organizację przyjmującą stażystów;
- projekty solidarności – tylko w Polsce, dla dobra swojej społeczności lokalnej, czas działania od 2 do 12 miesięcy, grupa początkowa musi liczyć 5 osób w wieku od 18 do 30 lat, celem jest wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych, odpowiadanie na potrzeby lokalne i podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Europejski Korpus Solidarności, poprzez zaangażowanie ludzi młodych i umożliwienie im rozwoju osobistego w działaniach międzynarodowych, stanowi kontynuację wcześniejszych programów Unii Europejskiej – Młodzieży w działaniu (Youth in Action) i Wolontariatu Europejskiego Programu Erasmus+ (European Voluntary Service). We wszystkich krajach członkowskich Komisja Europejska powierza zarządzanie programem Narodowym Agencjom. Są one oficjalnymi pośrednikami pomiędzy Komisją Europejską a organizacjami działającymi w ramach programu. Do głównych zadań Narodowych Agencji należy: udzielanie informacji na temat programów UE, ocenianie wniosków o dofinansowanie, wspieranie organizacji realizujących projekty oraz promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników programów na poziomie lokalnym i krajowym.

W Polsce Narodową Agencją Europejskiego Korpusu Solidarności jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji powstała w 1993 roku i posiadająca doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoma programami edukacyjnymi UE.

Jak zostać wolontariuszem Europejskiego Korpusu Solidarności?

1. Załóż konto w systemie EU LOGIN,
2. Zarejestruj się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności,
3. Znajdź projekt, który najbardziej Ci odpowiada,
4. Skontaktuj się z organizacją odpowiedzialną za realizację projektu.

Aktualności:

https://opsswarzedz.pl/projekty-i-programy/europejski-korpus-solidarnosci/aktualnosci-eks

 

Przydatne linki.
Szukasz więcej informacji o Europejskim Korpusie Solidarności i Narodowej Agencji tego programu w Polsce? Odwiedź poniższe strony:

logo europejski korpus solidarności

https://eks.org.pl/

 FRSE logo

https://www.frse.org.pl/

EPM logo trzypietrowe

https://europa.eu/youth/solidarity_pl

PROJEKT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Idea projektu

Ideą projektu “ESC-Nowe Horyzonty” jest wprowadzanie pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej, jaką są mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz. Zmiana ta dokonuje się poprzez pracę młodego obcokrajowca, obywatela jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w ramach codziennych zadań, zauważa i podejmuje konkretne kroki dla podniesienia jakości życia osób, które z racji na sytuację osobistą mają mniejsze szanse na podejmowanie pełnej aktywności społecznej. W kontekście projektu „ESC – Nowe Horyzonty” są to osoby w wieku powyżej 60 roku życia oraz dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. To właśnie z przedstawicielami tych dwóch grup, w placówkach senioralnych i świetlicach socjoterapeutycznych należących do Ośrodka Pomocy Społecznej, pracuje wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dzięki obecności młodego Europejczyka w Swarzędzu i jego 10 miesięcznej pracy, seniorzy i dzieci mają ciągły kontakt z przedstawicielem innej kultury. Dzięki rozmowom i zajęciom przygotowanym przez wolontariusza zdobywają wiedzę dotyczącą geografii, historii i tradycji jednego z krajów Unii Europejskiej. W ten sposób poszerzają swoje horyzonty i przełamują stereotypy, które często mają źródło w niewiedzy i braku możliwości poznania innego. Codzienne spotkania z wolontariuszem sprawiają, że uczestnicy zajęć poszerzają zasób słów w języku angielskim (i innych) i zyskują pewność siebie w kontakcie z cudzoziemcem. Słuchając i patrząc na prezentacje o Niemczech, Włoszech czy Luksemburgu zyskują wiedzę o obcych krajach z najpewniejszego źródła – od ludzi, dla których kraje te są domem. Jednocześnie dzieci i seniorzy, opowiadając kolejnym wolontariuszom o Polsce i regionie, dokonują refleksji nad rodzimą kulturą, uświadamiają sobie jej bogactwo i uczą się przekazywać prawdę o nim.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu goszcząc młodych Europejczyków w konkretny sposób wpływa na podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych cudzoziemców będących obywatelami wspólnoty europejskiej. Każdy wolontariusz Europejskiego Korpusu Solidarności pracuje w placówkach Ośrodka Pomocy Społecznej pod okiem wykształconej kadry, zdobywając w praktyce wiedzę o pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i osobami powyżej 60 roku życia. Wolontariusz przechodzi cały cykl szkoleń pogłębiających jego wiedzę o Polsce, wolontariacie europejskim oraz bezpieczeństwie i higienie pracy. W czasie 10 miesięcy pobytu w Polsce uczy się języka polskiego zarówno na profesjonalnym kursie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, jak i na kursie online na platformie wsparcia językowego OLS. Pod koniec swojego działania każdy wolontariusz otrzymuje od Ośrodka Pomocy Społecznej certyfikat Youthpass będący oficjalnym potwierdzeniem zdobytych i rozwiniętych kompetencji. Dla większości młodych Europejczyków pracujących w Ośrodku Pomocy Społecznej wolontariat stanowi moment przełomowy w ich życiu. Zazwyczaj po raz pierwszy z dala od rodzinnego domu przez tak długi czas muszą samodzielnie gospodarować swoimi dobrami i zarządzać osobistym budżetem.

Projekt „ESC – Nowe Horyzonty” ma szeroki wpływ na różne grupy społeczne. Przede wszystkim jednak stanowi źródło aktywności intelektualnej i kulturowej dla konkretnych ludzi stojących u progu dorosłości (dzieci ze świetlic), wkraczających w życie zawodowe i decydujących, jaką drogę życia wybrać (wolontariusze) lub przeżywających jesień swojego życia (swarzędzcy seniorzy). Każdy kto choć trochę otworzy się na doświadczenia, które przynosi ze sobą kolejny projekt Ośrodka Pomocy Społecznej, z pewnością na tym skorzysta. Na pewno odkryje nowe horyzonty!

THROUGH THE EYES OF THE VOLUNTEER


What is the idea of the project?

In this project are many ideas. The volunteer is not just working with elderly but also with young people. He is in touch with them every day, from Monday to Friday. One of the ideas is to meet a foreign culture and to mix them. It is important to know other cultures and to see that there are always some differences even if the volunteer comes from the country next to Poland. Elderly people may have not the possibility to travel but with exchanges with the volunteer they can know a little better other country. It is something new for the elderly as well for the children. Another idea is that the volunteer can develop a few competences. He leads classes for seniors, children and people with disabilities. It is a great tool to learn how to lead and prepare classes for each group. The volunteer learns how to organise himself better and how to write a lesson. He shares all his knowledge during the activities with seniors and children.

But also, every institute has its own strategies. One example is the point system. Every child gets points for doing different tasks, if for example they do their homework well and without any help get plus ten. At the end of the week the three best get a little surprise and at the end of the month they take the best candidates for bigger activities such as cinema. All this new method can help the volunteer in the future. If he chooses to work whether with children or elderly people, he will be more advanced because of the project. It is also a good advantage to help the volunteer to choose his future studies or career. If he is not sure if he wants to work with children or not, this is a good opportunity. At the end of the project the volunteer may say that he prefers working with old people, with children, both or none of them.

During the project, the volunteer receives a certain budget. In this budget is included the transport, the subscription of the Polish Phone Number, the food and some pocket money. The volunteer has its own Polish Bank Account, that he opened with the help of its coordinator. It is a good opportunity to manage his money during the month. There he learns how to organise and spend his money.
Another idea is that the volunteer not only shares his knowledge but also get some new. He learns the polish language in the university but also through OLS. Other than learning the language, he learns how to live in a foreign country. Every country function in its own way and the volunteer learns how to integrate himself in the system. For making it a little bit easier in integration the volunteer will go on an On-Arrival training in Warsaw, the capital of Poland. He meets all the volunteers that are also doing a project in Poland.
Finally, a volunteer is also there to courage young people to also do some volunteering in the future. It is a great experience and sharing it with others may motivate young children to do the same. To courage them to go out of their parents’ home and live an experience that one will never forget.

Karima from Luxembourg
The ESC Volunteer in Ośrodek Pomocy Społecznej in 2019/2020

What are the tasks of the volunteer?

A volunteer has multiple tasks. He is in touch with young and elderly people. There are some obligations and rules that he has to follow.

First of all, a volunteer provides his time and work for presentations and lessons that he will give to the people whom he is working with. Especially important, most of the presentations and lessons are in English. It would be good if the volunteer has a good base in the English language. You do not need to be an expert. The presentations are mostly about the volunteer’s culture and country. The volunteer is there to show the differences and similarities of his and the Polish culture. It is important for the people to know better the other cultures.

Secondly, the volunteer participates in the activities with seniors and children. He works in five different places. Two of them are with children and the rest are seniors’ institutions. The volunteer is there to help the personal but also to spend some quality time with the people whom he is working with. He is working from Monday to Friday and on Weekend he has free time. He can use this free time by for example visiting countries through Poland or making social contacts.

Also, the volunteer writes some articles. Those articles are for the website of Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu but also for the newspaper of Swarzędz. The article is going to be translated from your coordinator in English. Beside the volunteer is also going to do TV interviews. The volunteer has the choice to speak whether English or Polish. If he feels comfortable with the Polish language than he is free to use it but if it is not the case, he can of course speak in English. A week before the volunteer gets the questions, so he can prepare himself for the interview.

And then, the volunteer also learns the Polish language. He has lessons in the university. The volunteer has the choice to choose what lesson he wants. He can get two lessons of 1 hour 30 in one week or just one lesson of 3 hours. He also gets access to OLS (Online Linguistic Support). This platform is only provided to volunteers. He is free to work in this platform whenever he wants. Every minute that he spends in it, will be counted and rewarded at the end.

To end, the volunteer has to participate to an On-Arrival training and a Mid-Term meeting. The On-Arrival training should be at the beginning of the project. The volunteer will go to the capital of Poland for one week, where he is meeting all the volunteers that are in Poland. He is going to meet a lot of people all across the world, all with different cultures. This training is there for the volunteer that still has questions but also to help him with his project and integration. He has the opportunity to share his experiences with others and make new friends.

The Mid-Term meeting should normally be in the middle of the project. There the volunteer meets again new volunteers but this time in Toruń. It is a good opportunity if the volunteer still has questions or difficulties with his project or environment. There he also can make new contacts and get some new knowledge about the experience of others and compare them to his.

Karima from Luxembourg
The ESC Volunteer in Ośrodek Pomocy Społecznej in 2019/2020

What the volunteer gets from the host organization?

When you applied for the project and got accepted. A lot of questions pass through your head. How will I get there or who will help me, will I be alone? What really important is, that even if you are the only volunteer, you will never be alone. On your side will always be your coordinator and mentor. You will see with your mentor how many times you will see each other. A mentor is someone that is not involved in your work. Your coordinator is someone that works with you and is involved in your work and project. Before coming to Poland, you will already know your coordinator because he is the one who will help you the most and gives you as much information as possible.

Then, you researched some ways to travel to Poznań but you are not sure how to get there. You can ask your coordinator and he will help you and find the best solution. If you do not want to ask him you can ask other volunteers. Your coordinator will give you their emails. This is a good first step, for not being afraid to ask and if you never travelled, to gain experiences on how all of this function. Once chosen how to get there, there are still a lot of questions unanswered. Let’s try to answer some of them.

When you arrive, your coordinator will wait for you and he will show you around. The first day you will directly make your transport card and you will also get money and your Polish Phone. At the end you will go to your room, where you will normally stay until the end of the project. While you were driving around you should definitely remember some places. Maybe not the same day but the day after, it is important to familiarise yourself with the surroundings. This you should try it by yourself. As you see this project provides you from the beginning the benefit to be responsible for your own. During the project, the coordinator will show you how to get to your workplace and university. After he showed you, you can take the bus or tram by yourself without any help.

Every month, you will get money. This money is divided on multiple parts, one is for the transport, the other is for your phone card and the rest is for pocket and food money. You will always get the money on time, at the beginning of the month. They are never late, so you can organise your month and see how you can spend it without going bankrupt after a week.

Then as you know you will be the only volunteer. This might be afraid at the beginning but there are solutions on how to meet others. This project gives you the opportunity on how to socialise and integrate in an unknown culture. First step is that you have to accept your situation as it is, you cannot change the culture, so if you want to integrate you have to get some habits that they have too. You do not need to only have polish habits, but the perfect solution would be to mix yours with theirs. So, that you melt better in the society. It will take some time, but you will see it will not be that long, after you feel more comfortable you will meet people without any problems.

This project is also a good opportunity to gain more self-confidence and responsibilities. During your work you will stand in front of people and at the beginning you may be shy but with some practise you will be more and more confident. You will know better this people and feel more comfortable. Then you have responsibilities to take, whether in your work or dormitory. It is your responsibility to prepare the lessons and in your dormitory to respect the rules.

Karima from Luxembourg
The ESC Volunteer in Ośrodek Pomocy Społecznej in 2019/2020