Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie

 

„Szkoła dla rodziców” – warsztaty umiejętności wychowawczych.

 

Szkoła dla rodziców, to program pracy wychowawczo-profilaktycznej skierowany do Rodziców. Program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Motto Szkoły dla rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

 

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu a cały cykl Szkoły trwać będzie łącznie 40 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzić będzie Daniela Jasińska pedagog szkolny i psycholog.