Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 r.

 Do pobrania:

pdfPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (plik .pdf)  14.01.2022r.