W Punkcie prowadzone jest poradnictwo, wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Po pomoc i wsparcie może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy Swarzędz. Wszystkie porady są udzielane bezpłatnie.

Specjaliści udzielają pomocy w następujących dniach:

Wtorek, 15.00-19.00 – terapeuta uzależnień

- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień: kierowanie do leczenia specjalistycznego  oraz skorzystania z pomocy grup samopomocowych,

- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie (ale nieuzależnionych) do zmiany szkodliwego wzoru picia,

- udzielanie wsparcia osobom, które zakończyły leczenie odwykowe,

- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

Wtorek, 15.30-17.30 - dyżur pracownika socjalnego

Środa, 17.00-20.00 i  Piątek 9.00-12.00 – terapeuta

- wsparcie dla osób współuzależnionych,

- wsparcie dla osób DDA,

- grupę wsparcia dla osób uzależnionych.

Czwartek 18.00-19.30 – grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

 

Termin wizyty należy uprzednio ustalić telefoniczne pod numerem:

(61) 651 26 50 lub osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25.

dyzury specjalistow