PLAKAT NABÓR DO MIESZKANIA INFOMRACJE TEKSTOWE W ARTYKULE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, że prowadzi nabór do mieszkania chronionego o charakterze treningowym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób spełniających kryterium w ramach programu kompleksowego dla rodzin „Za życiem”: osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są zdolne do samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, osób zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz. Celem funkcjonowania mieszkania chronionego o charakterze treningowym jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia.

Mieszkanie jest mieszkaniem trzyosobowym.

Mieszkanie w szczególności zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie gospodarstwa domowego:

  • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,
  • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi,
  • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
  • rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego,
  • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,
  • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

Decyzja kierująca do Mieszkania, określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w Mieszkaniu.

Pisemne wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańska 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 w piątek.

Wymagane dokumenty:

- orzeczenie o niepełnosprawności

docWniosek (plik .docx)

pdfWniosek (plik .pdf)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 514 279 716

PLAKAT NABÓR DO MIESZKANIA INFOMRACJE TEKSTOWE W ARTYKULE