Info

Tytuł projektu: „ Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, numer: RPWP.07.02.02-30-0001/18

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w rantach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2019r., od kwalifikacji uczestników, które będą prowadzone cyklicznie. Od czerwca br. Szpital organizuje turnusy rehabilitacyjne. Projekt będzie trwał 3 lata.

 

W tym czasie będziemy rehabilitować dzieci w dwutygodniowych cyklach (10 dni roboczych). Każde dziecko będzie mogło skorzystać z dwóch cyklów w ciągu roku i maksymalnie z 6 cyklów w trakcie trwania realizacji całego projektu. Dla uczestników zamieszkujących ponad 30 km od naszego Szpitala gwarantujemy nocleg wraz z opiekunem w hotelu trzygwiazdkowym wraz z transportem.

 

Z założeń projektu wynika, że rehabilitacji zostanie poddanych niespełna 900 dzieci z całego województwa. Są to wszystkie dzieci i młodzi dorośli z MPD w wieku 5-21 lat, których stan pozwala na tego typu rehabilitację.

 

Na cykl składają się między innymi:

•     konsultacje specjalisty,

•     badania diagnostyczne pozwalające ocenić stan dziecka i przystosować cykl rehabilitacyjny do jego indywidualnych potrzeb,

•     rehabilitacja, na którą składają się ćwiczenia ogólnousprawniające oraz sesje terapii chodu z zastosowaniem zrobotyzowanych technologii takich jak np. egzoszkielet, lokomat, Zero-G, wirtualna rzeczywistość, bieżnie podwieszane, platformy stabilometryczne i balansometryczne,

•     zajęcia w basenie w formie hydroterapii,

•     zajęcia z psychologiem, pedagogiem.

 

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych, w trakcie każdego turnusu rehabilitacyjnego prowadzone są szkolenia dla rodziców. Opiekunowie mają możliwość zwiększenia swojej wiedzy z zakresu mózgowego porażenia dziecięcego, prowadzenia rehabilitacji oraz zastosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Dwa razy w roku organizowane są kursy dla fizjoterapeutów, którzy na co dzień prowadzą terapię pacjentów objętych programem. Szkolenia, oprócz wdrażania aktualnej wiedzy z zakresu rehabilitacji, mają stanowić podstawę do kontynuacji terapii z zakresu funkcji chodu w miejscu zamieszkania pacjenta.

 

Wszystko to będzie miało miejsce przy użyciu najnowocześniejszych zrobotyzowanych technologii w przystosowanych na te cele nowoczesnych i przyjaznych dla dzieci pomieszczeniach, stanowiących Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, co również obejmuje przedmiotowe dofinansowanie.

 

 

W ramach projektu osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 5-21 lat mogą wziąć udział w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. W trakcie turnusu przewidziano m.in. konsultacje specjalisty, badania diagnostyczne, rehabilitację oraz zajęcia  z psychologiem i pedagogiem. Turnus odbędzie się na terenie Szpitala im. Wiktora Degi w Poznaniu, a uczestnikom mieszkającym w odległości większej niż 30 km od Poznania oraz ich opiekunom zostanie zapewniony hotel wraz z transportem.

 

Szczegółowe informację dotyczące projektu można uzyskać pod nr tel.: 61 83 10 178, 512 019 831 lub na stronie internetowej:www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl

 

Wartość projektu: 19 287 677,00

 

Poziom dofinansowania: 18 287 677,00

Wkład własny: 1 000 000,00

 

 fe pl sww ue