Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego w postępowaniu owartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup i dostawę wyposażenia i sprzętu wraz z jego montażem dla Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu, ul. Sienkiewicza 21

 

https://opsswarzedz.pl/zapytania-ofertowe/1510-zapytanie-ofertowe-wyposazenie-dzienny-dom-pomocy

 

 

info