fe pl sww ue

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa usługa całodobowego monitoringu tzw. teleopieki, dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania w Gminie Swarzędz".

 

https://opsswarzedz.pl/zamowienia-publiczne-ops/1494-przetarg-nieograniczony-kompleksowa-usluga-calodobowego-monitoringu-tzw-teleopieki-dla-osob-starszych-i-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-miejscu-ich-zamieszkania-w-gminie-swarzedz

 

 

 

ikona DOC PDF