W dniu 17 listopada 2018 roku swarzędzcy seniorzy wzięli udział w „Dniu Zdrowia” zorganizowanym przez ETC Swarzędz. W  tym dniu można było skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych: konsultacje lekarskie i dietetyczne, badanie EKG, pomiar poziomu cholesterolu, glukozy i ciśnienia krwi, obliczanie wskaźnika BMI, bezpłatne badanie wzroku.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu został zaproszony do współpracy przy organizacji tego przedsięwzięcia i z pomocą seniorów to się udało. Celem naszej obecności było zainteresowanie klientów ETC działalnością Centrum Aktywności Seniora i Klubów Młodych Duchem, Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Swarzędzu oraz realizowanym projektem pn. „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz”. Na naszych stoiskach można było podziwiać prace seniorów, nad którymi czuwały Panie z Klubu Młodych Duchem „Wesoła Paczka” z Paczkowa. Oprócz tego dziadkowie i babcie wraz z wnukami skorzystali ze stoiska warsztatowego, przy którym tworzyli mozaikę z wykorzystaniem kolorowego papieru.

 

Na szczególną uwagę zasługuje występ swarzędzkich zespołów: „Jaśminy” działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz  „Olszyna”  działający przy Ośrodku Kultury. Występy muzyczne umilały czas podczas zakupów, pozwoliły zatrzymać się na chwilę, posłuchać, dobrze się bawić i pomyśleć, że „piosenka jest dobra na wszystko”… szczególnie w takim wykonaniu!

 

 

Magdalena Tyblewska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu

 

podczas wydarzenia podczas wydarzenia podczas wydarzenia podczas wydarzenia podczas wydarzenia
 podczas wydarzenia podczas wydarzenia podczas wydarzenia podczas wydarzenia