ZMIANA ADRESU WWW w związku z przekształceniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu na Centrum Usług Społecznych, z dniem 01.01.2024 r. zmieni się także adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej. Od stycznia 2024 r. wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem: www.cusswarzedz.pl, a kontakt mailowy z siedzibą CUS będzie możliwy dzięki poczcie elektronicznej sekretariat@cusswarzedz.pl Numery telefonów nie ulegną zmianie.

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała o wynikach konkursu wniosków złożonych w ramach wolontariatu indywidualnego. Wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu został oceniony pozytywnie, w związku z czym instytucja kolejny raz otrzyma dofinansowanie w wysokości 9 345 euro. Kwota zostanie wykorzystana na przygotowanie i prowadzenie kolejnego projektu wolontariatu europejskiego. Od 2007 do 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu posiadał akredytację organizacji koordynującej i goszczącej zagranicznych wolontariuszy w programie Młodzież w działaniu i Erasmus+, a od grudnia zeszłego roku może poszczycić się Znakiem Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności przyznanym w celu pełnienia dwóch ról: wiodącej i goszczącej. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania Ośrodek Pomocy Społecznej może rozpocząć procedurę rekrutacji nowego wolontariusza – obywatela Unii Europejskiej, który jesienią przyjedzie do Swarzędza i przez 10 miesięcy będzie
pracować w wybranych placówkach Ośrodka. Głównym zadaniem wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności w Swarzędzu jest pomoc kadrze w organizowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i seniorów, nauka uczestników zajęć języka angielskiego i przekazywanie im wiedzy kulturowej o kraju swojego pochodzenia i Unii Europejskiej. Przez 15 lat Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z młodymi osobami z Austrii, Francji, Finlandii, Niemiec, Włoch, Luksemburga i Węgier. Zobaczymy, jakiej narodowości będzie nowy wolontariusz, który przyjedzie do Swarzędza w 2022 roku.

logo europejski korpus solidarności