Kierowca- operator maszyn specjalnych

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

 

Stanowisko:

Kierowca- operator maszyn specjalnych

 

Lokalizacja:

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz

 

Wymagania:
Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku: prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane jedno z poniższych uprawnień:
- HDS
-prawo jazdy kat. C
-prawo jazdy kat. T
-uprawnienia na walec
-uprawnienia na równiarkę

 

Wymagane dokumenty:
-CV
-list motywacyjny
-kserokopie świadectw pracy

Kontakt: Oferty należy składać pod adresem:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020  Swarzędz, Tel. 61-651-15-41

 

Dodatkowe informacje:

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego” zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1781)