Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu zostało zarejestrowane w 2002 roku i działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną a jego celem jest:

1. zwiększenie aktywności obywateli w swoich środowiskach lokalnych

2. poszerzenie wiedzy społeczności lokalnych o organizacjach pozarządowych i instytucjach rządowych i samorządowych polskich i zagranicznych

3. dobrowolne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów

4. kształtowanie postaw sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy

5. polepszenie sytuacji dzieci i rodzin w społeczności lokalnej

6. wspieranie integracji rodziny i społeczności lokalnej w kontekście Unii Europejskiej

7. wspieranie samorządności i samoorganizacji dzieci i młodzieży

8. wspieranie i promowanie idei wolontariatu

9. rozbudzanie świadomości i rozszerzanie wiedzy o historii i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości RP

10. poszerzanie wiedzy członków Stowarzyszenia

11. aktywizacja seniorów

12. promowanie działalności Ośrodka Wsparcia

 

Czytaj więcej o Statucie Stowarzyszenia
Czytaj więcej o Działaniach Stowarzyszenia