Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna, a także przedsiębiorczość społeczna.

 

Za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli (definicja europejskiej sieci badawczej EMES - European Research Network).

 

EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię  społeczną:

 

Kryteria ekonomiczne

- prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
- niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
- ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
- istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

 

Kryteria społeczne

- wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
- oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
- specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
- możliwie wspólnotowy charakter działania;
- ograniczona dystrybucja zysków.

 

Co ekonomia społeczna oznacza w praktyce

Integracja społeczna i działalność na rynku pracy Dostarczanie usług publicznych Usługi o charakterze wzajemnym Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych Działalność handlowa i produkcyjna

 

Czytaj o Spółdzielniach Socjalnych
Czytaj o Klubie Integracji Społecznej