Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół składający się z kierownika i pracowników placówki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu korzysta ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Administracją strony internetowej zajmuje się informatyk Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu: administrator@opsswarzedz.pl.

Dostępność architektoniczna budynku ŚDS

Budynek: ul. Piaski 4 , 62-020 Swarzędz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu mieści się na parterze budynku trzykondygnacyjnego. Na wyższych piętrach usytuowane są mieszkania prywatne oraz inne instytucje.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Piaski, nr 4 oraz od Placu Niezłomnych (przy postoju taksówek).

Do wejścia od strony ul. Piaski prowadzą schody (3 stopnie), do wejścia od strony Placu Niezłomnych prowadzi podjazd dla wózków.

Na ścianie po lewej stronie drzwi wejściowych do ŚDS - na klatce schodowej - znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami (są wyznaczone zwykłe miejsca parkingowe, parking płatny)

Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

W budynku znajduje się łazienka dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kontakt z ŚDS można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną kontakt@sds-swarzedz.pl lub telefonicznie pod numerem 61 651 05 84 a także poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: (4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu | Facebook

Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Ośrodek zapewnia w razie potrzeby skorzystanie z tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) - po uprzednim kontakcie ze Środowiskowym Domem Samopomocy poprzez adres mailowy: kontakt@sds-swarzedz.pl

W budynku nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia w razie potrzeby dostęp alternatywny – t.j. asystę  pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w niezbędnym zakresie na terenie ŚDS.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

pdfPlan działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2025 (plik .pdf)