15.09.2023 uczestnicy Dziennego Domu Pomocy i Dziennego Domu „Senior – WIGOR” wzięli udział w integracyjnym spotkaniu na zielonym terenie za budynkiem Urzędu przy ul. Poznańskiej 25 gdzie powstaje ogród społeczny. Pośród parkowych drzew słychać było śpiew ptaków, a rozproszone gałęziami słońce obdarowywało promieniami radosnych seniorów. Dopełnieniem spotkania byli instruktorzy grający na kaybordzie i cajonie, a pracownicy socjalni przygotowali ciasto drożdżowe i kawę.

„Ogród Społeczny” będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy Swarzędz i jest inicjatywą, na którą głosowali mieszkańcy w Budżecie Obywatelskim. Celem projektu jest przygotowanie ogrodu z wydzieloną strefą ogrodniczą, łąką kwietną z domkami dla pszczół, strefą relaksu oraz strefą wydarzeniowo – warsztatową. Kreatywne wykorzystanie pięknego, parkowego terenu jest kolejnym pomysłem Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tworzenie którego zaangażowani są przed wszystkim jego pracownicy. Mamy nadzieję, że „Ogród Społeczny” stanie się miejscem integracyjnych spotkań mieszkańców, którego celem będzie wspólne dbanie o jego piękno.

Rafał Wójtowicz
Dzienny Dom Pomocy