29-tego września Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy odwiedzili kolejne niezwykle istotne miejsce na mapie Swarzędza, mianowicie Ochotniczą Straż Pożarną. Niegdyś na ul. Bramkowej, a od 2015 na ul. Dworcowej 24 w kompleksie Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego przylegającego do zabytkowego dworca swoje pomieszczenia mają strażacy ochotnicy. W jednym budynku swoje siedziby posiadają również Straż Miejska i Pogotowie Ratunkowe, stanowiąc namacalny dowód zintegrowanego systemu ratownictwa.

Przeszłość: Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu rozpoczęły się z dniem 1 lipca 1907 roku, ówczesny skład osobowy remizy liczył 46 ochotników z których tylko 2 było Polakami. Po odzyskaniu przez naród niepodległości, w straży obsadzeni zostali wyłącznie nasi rodacy. W czasie II wojny światowej, działania odważnych Wielkopolan ograniczyły się do czyszczenia sprzętu po akcjach, w których mogli brać udział tylko Niemcy. Kolejną przeszkodą ponownego funkcjonowania był fakt że pozostawiony sprzęt w remizie został zdewastowany przez Sowietów. Nie zatrzymało to jednak pragnienia dalszej działalności ochotników pod Polską banderą w wyzwolonym kraju. Przez następne dziesięciolecia OSP funkcjonowała dostosowując się do nowych realiów. Utworzono żeńską i młodzieżową sekcję pożarniczą. W remizie próby miała Orkiestra Dęta, a przez ok. 20 lat pomieszczenia dzielone były z Państwową Strażą Pożarną, by w 1995 stać się w pełni samodzielną organizacją.

Teraz: Na 100 lecie jednostka otrzymuje nowy samochód gaśniczy GBA MAN. Ochotnicy ciągle się szkolą na profesjonalnych kursach, są w stanie zmierzyć się z każdym zagrożeniem dla społeczeństwa. Umiejętności „zapaleńców” wykorzystywane są również na wodzie, dzięki będącej w swoim „materialnym CV” łodzi hybrydowej X-pro. Na dowód najwyższej klasy możliwości naszych firefighters niech świadczy fakt że rodzima OSP to jedna z najczęściej alarmowanych jednostek w kraju.

Prelekcja ochotników pochłonęła seniorów do reszty. Uczestnicy z zaciekawieniem oglądali prezentowany sprzęt ratowniczy, wsłuchując się w opowieści o rozmaitych akcjach ratunkowych. Seniorzy mieli również możliwość obejrzenia nowoczesnego komputerowego centrum powiadamiania i poznali schemat obiegu dyspozycji wydawanych do akcji ratunkowych. Jedna z pań powiedziała cytuję : „jesteśmy dumni że mamy w naszym mieście taką straż ogniową”. Pamiątkowe zdjęcia na tle nowoczesnego sprzętu przysporzyły dużo radości zwiedzającym. Na uwagę zasługuje fakt, iż z powrotem weseli „turyści” wrócili o własnych siłach korzystając z warunków pogodowych.

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” to hasło przewodnie OSP w Swarzędzu, jak i innych tego typu placówek w Polsce. Altruistyczne motto doskonale oddaje poświęcenie się służbie, zero jedynkową postawę w stosunku do ratowania ludzkiego życia. Działania ochotników na terenie kraju stanowią ogromne wsparcie dla zawodowych Straży Pożarnych i polskiego społeczeństwa, to „Oni” pierwsi często docierają na miejsce zdarzenia. Postawa strażaków jest kwintesencją umiłowania życia jako takiego, nadając mu głęboką wartość.

Dzienny Dom Pomocy

Rafał Wójtowicz

Seniorzy Wraz Z Opiekunkami Pozują Do Zdjęcia Na Parkingu Podczas Powrotu Do Domu.
seniorzy z opiekunami siedzą na krzesłach w remizie osp. na przeciwko nich strażak opowiada o narzędziach ratukowych trzymając w ręku wąż.
seniorzy obserwują dwóch strażaków którzy demonstrują sprzęt strażacki. Tym razem pan pokazuje nożyce do odkleszczania.
 Seniorki Siedzą Z Uśmiechem Pozując Do Zdjęcia Na Bocznej Stronie Samochodu Strażackiego.
Seniorki Siedzą Na Tylnej Stronie Samochodu Strażackiego I Z Uśmiechem Pozują Do Zdjęć.